Velg frukt & grønt

Kompetansemål

Til deg som underviser i Mat og helse.

Formålet med Fra jord til bord er å øke kunnskapen hos elever på fjerde trinn om hvordan frukt og grønnsaker blir til, gjennom å vise hvordan tomat, eple og gulrot dyrkes. Undervisningsopplegget dekker de mest relevante kompetansemålene i læreplanen under Mat og helse (MHE01‑02) – og oppfordrer til kreativ utfoldelse, samarbeid og mestring rundt kosthold og matvaner.

Under følger kompetansemålene og hva du kan gjøre for å nå dem med elevene.

Mål: utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere ledda i produksjonskjeda frå råvare til måltid

Du kan bestille tomatfrø her – og ved å følge vår steg-for-steg-guide vil elevene få erfare prosessen fra tomaten er et lite frø, til den er moden og kan spises.

Elevene kan se på undervisningsfilmer som viser hvordan frukt og grønnsaker dyrkes på gård. Alle filmene følges opp med oppgaver som klassen kan løse i fellesskap, eller som elevene kan løse hver for seg. Opplegget er fleksibelt slik at du kan tilpasse oppgavene til din undervisning.

Mål: samtale om korleis skulemåltidet kan bidra til ein god skulekvardag

Etter å ha sett filmene om hvor skolefrukt kommer fra kan dere snakke om viktigheten av å spise god og næringsrik mat på skolen i form av skolemat og skolefrukt. Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i skolen belyser hvor viktig skolemåltidets sammensetning, nok spisetid og rammen rundt måltidet er. På direktoratets temaside om «mat og måltider i skolen» kan dere se filmer og en presentasjon om matpakke og skolemat.

Mål: lage enkle måltid og bidra til å skape ei triveleg ramme rundt måltid saman med andre

Klassen kan bruke oppskriftene på nettsiden til å lage måltider sammen, eller lage i hjemmelekse. Oppskriftene er basert på eple, gulrot og tomat, slik at elevene lærer hvordan råvarene kan brukes i ulike typer mat og drikke. Se også skolefruktboka – barnas egen kokebok for flere oppskrifter.

En mer lavterskel variant er å la elevene kutte opp frukt og grønnsaker til skolemåltidet. Skolefrukt.no har aktuelle råd om hygiene og oppbevaring i forbindelse med oppkutting.

Når elevene tilbereder og lager maten, får de god trening i bruke redskaper, lære å måle opp, og bruke enkle teknikker i forbindelse med matlaging.

Prinsipper for god hygiene og viktigheten av å sortere avfall blir naturlig å ta opp da, slik at følgende mål også kan dekkes:

Andre tips til aktiviteter:

Ved å kontakte lokale aktører og bønder, dette kan være produsenter eller dagligvare/annet utsalg, kan klassen få innsyn i hvordan matproduksjon foregår og gjerne hele verdikjeden fra råvare til ferdig produkt.

Matjungelen.no kan dere hente masse inspirasjon til flere matoppskrifter, og hvordan elevene kan utforske, leke og lære om mat som er bra for kroppen og kloden.